PDF - Каталог на новогодишни честитки 

Детската амбасада МЕЃАШИ објавува оглас за вработување раководител/ка на проекти.

 

Краен рок за пријавување: 11 декември 2023

 

Првата детска амбасада во светот Меѓаши е граѓанска организација што 31 година работи на полето на заштита на децата и нивните права. Веруваме дека со посветено и одговорно работење на предизвиците со кои се соочуваат децата во Македонија и пошироко, можеме да направиме промени. Тимот на Меѓаши е инспириран од личните и организациски вредности како: емпатија, солидарност, ненасилство, доверба, искреност, чесност, ентузијазам, отвореност и соработка, професионалност, правда, иновативност, почитување и достоинство, поддршка. Нашите вредности ставени во функција на организациската мисијата и визијата нѐ движат кон креирање општествени промени кои обезбедуваат подобрување на состојбата на децата и младите.

 

Мисија на ПДАС Меѓаши:

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ ги застапува и заштитува правата на децата, поттикнува одговорно родителство и почит на детската личност, го зајакнува граѓанското движење за правата на децата, детското учество и се залага за функционалност на институциите во најдобар интерес на детето. Меѓаши го промовира мировното образование развивајки активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство, ги негува различностите и еднаквите можности за сите.

 

Визија на ПДАС Меѓаши:

Поправеден свет за секое дете.

 

Доколку се препознавте во наведените вредности и ги разбирате мисијата и визијата на Детската амбасада МЕЃАШИ, верувате во активно граѓанство и промени, се стремите кон праведност, правичност, функционален систем кој работи во интерес на децата, имате ентузијазам и ги прифаќате професионалните предизвици, имате знаење и искуство во раководење проекти финансирани од Европската унија и меѓународни проекти како и желба за нови предизвици, имате висок интегритет, одговорност и отчетност и доколку сакате да станете дел од нашиот мал но посветен тим прочитајте ги долунаведените критериуми за аплицирање за позицијата Раководител/ка на проекти во Прва детска амбасада во светот Меѓаши - Република Македонија.

 

Квалификации:

- Неформално или формално образование во областа на ненасилната трансформација на конфликти;

- Искуство во областа на Мировното образование;

- Најмалку 2 години работно искуство во раководење, спроведување проекти финансирани од Европската унија и/или меѓународни проекти во областа на човековите права и слободи (детските права и проекти со млади ќе се сметаат за предност);

- Одлично познавање на проектен менаџмент и сите аспекти при планирањето и имплементрирањето проектен циклус;

- Напредно познавање и користење на говорен и пишан работен англиски јазик;

- Одлични комуникациски вештини и способност за тимска работа;

- Одлично познавање на MS Office и работа со компјутери;

- Завршено високо образование;

- Професионална етика, одговорно, навремено и уредно завршување на задачите, посветеност кон мисијата на организацијата, организациските цели, целите на проектите и програмите;

- Одлични аналитички способности, работа со рокови, подготвеност за медиумски настапи, способност за навремено и редовно планирање, подготвеност за соработка и способност за поттикнување и мотивирање;

- Иницијативност, организаторски способности и способност за работа под притисок;

- Возачка дозвола Б категорија. 

Меѓународна конфернција - Креирај го твоето место за растењеЗа амбасадата

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ е основана на 29 април 1992 година во Скопје, и е прва регистрирана граѓанска организација за заштита на правата на детето во Република Македонија, со визија за Поправеден свет за секое дете!

Како една од малкуте организации со голема доверба меѓу граѓаните денес, МЕЃАШИ е синоним за правата и добробитта на децата. Со години, таа е една од организациите што граѓаните најмногу ја препознаваат, но и посветен партнер на бројни граѓански организации и иницијативи, мрежи, јавни институции, медиуми и компании од земјава и од странство.

Меѓаши е претпознатлива по големиот број активности, организација која е гласна за најгорливите општествени прашања кои ги засегаат децата.

Партиски независна, со јасен увид во општествените проблеми и потреби благодарение на своите сервиси и конституенти секогаш е спремна да одговори на сите поголеми предизвици без разлика на моментното проектно портфолио.

PDF...ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2022

АЛО БУШАВКО  

ТЕЛЕФОН ЗА ДЕЦА И МЛАДИ  

070 390 632

alobushavko@childrensembassy.org.mk

https://www.facebook.com/SOSHELPLINEMEGJASHI/

Alo Bushavko (@alobushavko)

https://alobushavko.mk/

http://www.childrensembassy.org.mk/

    

БЛАГОДАРНОСТ            

 

          Тимот на АлоБушавко - телефонот за деца и млади при Првата детска амбасада во светот Меѓаши – Република Македонија упатува голема благодарност до сите што ни укажаа доверба изминатата година, јавувајќи се и споделувајќи ги со нас нивните грижи, дилеми и прашања.

          Би сакале да  испратиме  порака во вид на благодарност за професионалноста и соработката на институциите како Центрите за социјална работа ширум Македонија, особено на  Народниот правобранител, Интервентниот тим при ЈУМЦСР Скопје, Државниот просветен инспекторат,  Министерството за труд и социјална политика, Министерството за внатрешни работи, Министерството за образование и наука итн. Благодарни сме за соработката и поддршката од други организации: Здружение на млади правници, Коалиција за правично судење, Национална СОС линија за семејно насилство, и др., кои нè почестија со нивната соработка во текот на целата година. Посебна благодарност до Здружението на студенти по психологија „Психеско“ за нивниот придонес во реализирање на дежурствата на АлоБушавко - телефонот за деца и млади како и во тековните кампањи и активности и севкупната промоција на АлоБушавко и работата на Прва детска амбасада во светот Меѓаши.  

          Горди сме што имавме можност да соработуваме, Ви благодариме за професионализмот што го покажавте и сакаме да ја задржиме и продолжиме оваа соработка и во наредната година во што поголем број!

            Неизмерно им благодариме и на нашите минати и сегашни  волонтерки и волонтери за нивното одвоено време кое го посветуваат во работењето на АлоБушавко-телефонот за деца и млади. Ви благодариме за целокупната помош, секогаш ја цениме вашата соработка, посветеност и несебична заложба, времето, енергијата, вештините и знаењето што го посветивте на децата кои имаат потреба од поддршка! Посебна  благодарност за нашата долгогодишна волонтерка Мимоза Костоска, која во 2022 година посвети над 390 часа разговарајќи со деца, родители и загрижени возрасни и оттаму ја прогласивме за „Волонтерка на 2022 година“.

 

Резиме на наодите од работата на АлоБушавко-телефонот за деца и млади во 2022 година

 

Минатата  гoдина Ало Бушавко-телефонот ѕвонеше 357 пати. И покрај тоа што бројот на деца кои нè контактирале не е голем, сепак споредено со минатите две години се забележуваат поголем број деца и млади кои директно нѐ контактираат. Тимот на Ало Бушавко и понатаму продолжува со напорите и активностите за охрабрување на децата и младите да се  јават за да се информираат или за да пријават прекршување на нивните права. Продолживме со пренасочување на повиците и притоа не направивме никаков прекин во давањето на нашите услуги и 24/7 достапност.

            2022-та започна во пандемиското општествено расположение – образованието, освен предучилишното,  сѐ уште се одвиваше онлајн, сѐ до крајот на учебната година во јуни 2022. Почнаа да се намалуваат смртните дојави како последица на Ковид-19, новите варијации на вирусот беа со полесни симптоми па луѓето почнаа поопуштено да се враќаат на своите претходни социјални навики, сѐ повеќе се вратија на работа од канцеларии, сѐ повеќе социјални настани, приватни и деловни, почнаа да се организираат. Се чинеше дека сѐ ќе биде како што беше пред пандемијата.

            Сепак, ништо не е како пред пандемијата, а особено не беше иста психичката состојба на населението после сите загуби и непријатни искуства што ги донесе двеипол годишната пандемија. И покрај тоа што имаше повеќе укажувања и од некои стручни лица и организации дека треба да се обрне поголемо внимание на менталното здравје општо, никој тоа не го адресираше.

 

Преземете го целосниот извештај - PDF...Стратегија за унапредување на правата на децата на подрачјето на Град Скопје

2023-2027


1. ВОВЕД 

Правата на децата подразбираат многу аспекти вклучувајќи право на семејство и родители, идентитет, физичка заштита, образование, здравствена заштита, заштита на граѓанските права на детето, слобода од дискриминација врз основа на раса, пол, сексуална ориентација на детето, национално потекло, религија, инвалидитет, боја, етничка припадност или други карактеристики, како и низа други права. Градот Скопје сериозно им приоѓа на проблемите поврзани со правата на децата и е решен да ја овозможува и поддржува примената на Конвенцијата за детски права на своето подрачје.

Имајќи предвид дека Националниот план за акција за правата на децата (НПАПД) кој беше донесен во 2005 и ревидиран во 2012 година истече во 2015 година, при што нов акциски план не е изготвен, Градот Скопје смета дека треба да биде адресирано ова прашање и се заложи да го спроведе проектот „Стратегија и Акциски план за унапредување на правата на децата и Акциски план за поддршка на деца на улица/улични деца во Град Скопје“. Намерата беше овој проект да придонесе кон унапредување на правата на децата во Градот Скопје. Целта на проектот беше да се обезбеди поддршка на Градот Скопје во развој на стратегија и механизми со кои во следните пет години ќе се овозможи поцелосна имплементација и промоција на Конвенцијата за правата на детето и ќе се применуваат стандардите на Конвенцијата, со посебен осврт кон стратешко решавање на горливиот проблем на градот - децата на улица.

повеќе...
Политика за заштита на децата

 

PDF...

 

Прилози кон политиката за заштита на децата

PDF...ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ 30 ГОДИНИ ОД ОСНОВАЊЕТО НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 1992-2022 – 30  ГОДИНИ БОРБА ЗА ПОПРАВЕДЕН СВЕТ ЗА ДЕЦАТА 1992-2022 (кратка верзија)Детска амбасада МЕЃАШИ

30 години

„Сите идеали на светот се побезначајни од солзите на едно дете!“ - Достоевски

Децата се посебен народ. Децата не се национални и верски војсководци. Тие се еден народ, кој никогаш не извел револуција или контрареволуција, ниту пак повел војна. Децата не се ни класно ни национално прашање: децата се прашање над сите прашања. Тие се народ кој најмногу страда во воените судири и човековите трагедии. Децата се само деца

(цитат од Повелбата на Првата детска амбасада во светот)

PDF - 10.423 KB

 
 

АлоБушавко нова веб страна на СОС телфонот за деца и млади

 

Ало Бушавко, новата комуникациска платформа на СОС телефонот за деца и млади, има за цел да понуди нов комуникациски канал за децата и младите – писмена комуникација во живо: чет или преку електронска пошта. Разбирајќи дека не секој сака веднаш да стапи во комуникација Ало Бушавко ќе нуди и поинаква комуникациска поддршка – содржини на различни теми од интерес за децата, младите но и возрасните во кои ќе бидат понудени објаснувања на некоја појава, проблем, причините зошто се појавуваат како и совети и насоки што би можело да се стори.

Платформата сеуште ја уредуваме, но ќе ни значи многу доколку најдете време, ја посетите, разгледате и ќе ни дадете ваши забелешки, предлози и мислење како ви се чини. Особено ќе ни значи мислењето од децата и младите! Посетете не

Ало Бушавко: Твој пријател кога имаш проблем (alobushavko.mk)


 
 


Извештај за состојбата на правата на децата во РМ

Извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија е подготвен од страна на Македонската национална коалиција на НВОи за правата на децата (неформална коалиција) која ја сочинуваат 14 граѓански здруженија и една коалиција на граѓански здруженија.

повеќе...

Во најновиот број на електронскиот информатор на Амбасадата БУШАВКО бр 42 (Декември 2011 - Мај 2012) можете да ги прочитате следните содржини:
1. 20 Години Прва детска амбасада во светот - Меѓаши 2. Педофилија 3. Семејно насилство 4. Деца на улица 5. Насилство меѓу младите 6. Мировно образование 7. Трговија со деца 8. СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 9. Од дом на свое 10. Политичка злоупотреба на деца 11. Мониторинг, застапување и лобирање 12. Одржливост и промоција

повеќе...

ИНТЕРВЈУ СО ДРАГИ ЗМИЈАНАЦ, ПРВИОТ ЧОВЕК НА ПРВАТА ДЕТСКАТА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ
Доживотен затвор и хемиска кастрација за педофилите! ВЕЧЕР вторник, 22 мај 2012 Бр. 14996 НОВИНАРИ Стефан Рашковски и Огнен Чанчаревиќ Драги Змијанац е на чело на Детската амбасада Меѓашии веќе неколку години и на себе го има преземено товарот да се бори за правата и заштитата на децата во Македонија. Со својот тим и скромните ресурси и законски алатки кои ги има на располагање успеа да ја смени свеста на јавноста во државата и да ги убеди и едуцира децата дека имаат свои права и дека секогаш има кој да ги заштити

повеќе...

Прес конференција по повод Извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија
Денес, Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето (неформална коалиција) , координирана од Првата детска амбасада во светот Меѓаши, во просториите на Првата детска амбасада во светот Меѓаши (ул.„Коста Новаковиќ“ 22а, Скопје) се организира прес конференција со цел да го презентира Извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија подготвен од група на невладини организации кој се однесува на периодот од јуни 2010 до декември 2011 година.

повеќе...

Високите казни не можат да ги запрат педофилите
Скопје, 9 мај - Деновиве треба да профункционира регистар за педофили, кој треба на интернет да ги прикаже осудените педофили од Македонија. Министерството за труд и социјална политика подготви листа од седумдесетина педофили, кои граѓаните ќе можат да ги видат преку интернет, преку страницата: www.stop-pedofilija.org.mk. Таму ќе бидат објавени фотографии, имиња и презимиња на осудените педофили. На страницата , можат да се најдат поуки, совети и насоки за жртвите И за нивните родители.

повеќе...

ДЕТСКАТА АМБАСАДА МЕЃАШИ - 20 ГОДИНИ РАСТЕШЕ СО ДЕЦАТА
Децата нe препознаа и ни ја доверија потребата да ги заштитуваме и да ги застапуваме. Проговоривме јавно за многу проблеми со кои тие се соочуваат и ја издигнавме јавната свест за значењето и неопходноста од почитувањето на правата на детето На прославата беше презентиран документарниот филм „20 години прва детска амбасада во светот – Меѓаши“

повеќе...