Почетна » Мировно образование » Повик|Ftesë! Mir- Paqe- Мир 2015


фотографија: Ненад Вукосављевиќ


Центарот за ненасилна акција (ЦНА) | Qendra për Aksion të Padhunshëm, Сараево- Белград

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ | Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë MEGJASHI, Скопје/ Shkup

Aksioni Kundër Dhunës dhe Ndërtimi i Paqes (ANP) | Акција за ненасилство и градење на мир , Gjilan/ Гњилане

 

ju ftojnë të aplikoni për trajnimin

ве повикуваат да се пријавите на тренинг

 

Вовед во градење на мир:  mir – paqe – мир 2015 

Hyrje në Ndërtimin e Paqes

15. 5. 2015 – 24. 5. 2015. во Дојран | në Dojran


работни јазици: македонски, албански, српски-босански-хрватски-црногорски

gjuhët e punës: shqip, maqedonisht,  sërbisht- boshnjakisht- kroatisht-malazezisht  

 

Доколку живеете во Македонија, Косово или Србија, имате повеќе од 21 година, сметате дека живеете во страв и недовреба, а би сакале да дознаете како вашите соседи размислуваат и сметате дека јазичната и националната различност не смеат да бидат причина за отсаство на комуникацијa ве повикуваме да се пријавите на тренингот Вовед во градење на мир.


Poqese jetoni në Maqedoni, Kosovë ose Sërbi, jeni më shumë se 21 vjeç, ju pengon të jetoni me frikë dhe mosbesim, do të donit të dini më shumë se si mendojnë fqinjët tuaj, dhe konsideroni se dallimet gjuhësore dhe kombëtare nuk guxojnë të jenë arsye për mungesë komunikimi- ju ftojmë të aplikoni pët trajnimin Hyrje në Ndërtimin e Paqes.

 

Рок за пријавување | Afati kohor për aplikim: 12. 04. 2015 

Повеќе информации и пријавниот прашалник може да најдете на следниот (тро-јазичен) документ: | Më shumë informata dhe pyetësorin për aplikim mund ta gjeni në dokumentin (tre-gjuhësor) në vijim: Povik_Ftesë_PaqeMir2015

 

Тренерски тим

Албулена Карага, ПДАС Меѓаши

Јасна Димитријевиќ

Наташа Окиљ

Ненад Вукосављевиќ, ЦНА

Неџат Исмајли, АНП