Почетна » ПРЕЦЕДЕ » ПРЕЦЕДЕ 2 » ПРЕЦЕДЕ регионална стратегија


РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ПРЕЦЕДЕ МРЕЖАТА

 [2016-2019]

 

   

„Ние (балканските земји) треба да развиеме и обезбедиме спроведување на политики, стандарди и закони кои го промовираат почитувањето на различностите, инклузијата и градењето мир со малите деца од нивното раѓање, па до осум годишна возраст, во областа на раниот детски развој, образование, здравје и заштита, со цел да се обезбеди благосостојба на секое дете кое живее во земјите на балканскиот регион до 2019 година“


цел документ PDF