Почетна » СОС телефон » Информации за СОС телефон


ПОЛУГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 1 22 22 И НА БЕСПЛАТНАТА ПРАВНА СЛУЖБА ПРИ ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2013 ДО 30.06.2013 ГОДИНАГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 1 22 22 И НА БЕСПЛАТНАТА ПРАВНА СЛУЖБА ПРИ ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ВО 2012 ГОДИНА


  
Скопје, јануари 2013

 

Целосен извештај во PDFИЗВЕШТАЈ НА СОС ТЕЛЕФОНОТ ЗА ДЕЦА И МЛАДИ 0800 1 22 22 ( БЕСПЛАТНА ЛИНИЈА) ЗА 2011 ГОДИНА И НА БЕСПЛАТНАТА ПРАВНА СЛУЖБА ПРИ ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

Денес (7 февраури 2012) Првата детска амбасада во светот Меѓаши организираше прес конференција за извештај за работата на СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 * (бесплатна линија) и бесплатна правна служба за 2011 година  


СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија) Јануари-Јули 2011та година
1. Децата се незаштитени и постојано изложени на насилство и злоупотреба претежно од страна на возрасни лица.

СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222 при Првата детска амбасада во светот Меѓаши активно функционираше и во текот на 2010 година и истиот ја одбележа 17 годишнината од неговото постоење.

Во периодот од месец Јануари до Декември 2010 година, на СОС телефонот беа регистрирани вкупно 239 пријави на најразлични случаи на прекршвање на правата на децата од страна на возрасни, деца и млади.


СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222 при Првата детска амбасада во светот Меѓаши во 2009та година направи 16 години од неговото постоење. Во текот на тие 16 години, до денес регистрирани се 17 784 пријави на различни видови проблеми со кои децата секојдневно се соочуваат.Меѓународен ден на СОС линиите за помош и поддршка на децата во светот

По повод 17 – ти мај – Меѓународниот ден на СОС линиите за помош и поддршка на децата во светот, Првата детска амбасада во светот Меѓаши ја информира јавноста за состојбата на нашиот бесплатен СОС телефонот за деца и млади 0800 12222 а воедно и потсетува за значењето кое го имаат линиите за помош на деца. 
СОС телефонот 0800 1 22 22 низ бројки


За работата со децата научив од децата, вклучувајќи се и себе си како дете. Децата можат да бидат нашите најдобри учители. Тие знаат како да растат, како да се развиваат, како да учат, чувствуваат, да откриваат, знаат како да се смеат, да плачат, да бидат бесни, знаат што е за нив добро, што им е потребно, како да сакаат, како да се јаки и полни со енергија. Она што е потребно е простор за сето тоа. Кога го немаат тој простор, премногу чуваат во себе, се блокираат, се врзуваат во чвор, а тогаш е тешко да пораснат и да се чувствуваат сигурни.
Првата детска амбасада во светот Меѓаши е дел од меѓународната мрежа на „Чајлд хелплајн интернешанал‘‘ – која ги обединува СОС сервисите за помош на децата од земјите во целиот свет. Меѓународен ден на СОС – линиите беше одбелеѓан на 17 мај