Почетна » Мировно образование » Основен тренинг за Мировно образование


Објава и повик за учество на 4-дневен сеопфатен основен тренинг за Мировно образование

 

Што значи за Вас Мир? Колку пати се запрашуваме, како јас како единка придонесувам кон мирот во мојата средина?

Колкупати сте посакале и замислиле како би било кога на насилството, конфликтите, недоразбирањата би им пристапиле од поинаков агол, од гледиште на можност за промена, за раст и развој? Дали е тоа утопија?

Како да ја развиваме и подобриме меѓусебната доверба и комуникација? Како да препознаеме што се е  насилство? Како во конфликтите да делуваме за тие да не прераснат во  насилство ? Како можеме заедно да се поддржиме во градењето на демократско општество каде мирот е водечката вредност?

***

Мировното образование (МО) или образованието за МИР, денес, во време на глобална криза и несигурност, буди сѐ поголем интерес. Тоа промовира знаења, вештини и ставови кои можат да им помогнат на луѓето да ги трансформираат конфликтите на мирен начин, да градат поправедни општества, а во средините каде што живеат да создадат услови за позитивен мир. Клучните вредности на мировното образование, како ненасилството и социјалната правда, се темел за посакуваната општествена промена за почитувањето на човековите права и за градење на довербата.

Во рамки на Програмата за мировно образование спроведувана од Детската амбасада Меѓаши, којашто годинава ја живее својата 13. година, продолжуваме со организирање тренинзи за мировно образование за нови училишта и наставници/чки. Во координација со Министерството за образование и наука, а во рамки на Меморандумот за соработка бр. 13-7460/2 od 09.08.2022, во периодот од 5 до 8 јули 2023 година организираме основен (базичен) тренинг за мировно образование за 20 -22 наставници и наставнички како и стручни соработници и соработнички од нови 10 средни училишта (по двајца претставници/чки од училиште) од цела Македонија кои сакаат да се придружат на „семејството“ мировни училишта.