I avgo čhavengiri ambasada ko sumnal Megjaši tari Makedonia (AČAS Megjaši) butikerela e „viziaja kaj si nišankerdo baši majhakajalo sumnal sakone čhaveske thaj dikhljarela o moto kaj sa o idealia ko sumnal si majarakhle taro jekhe čhaveskere asva“.

O istemalkeribe thaj leljaribe tar akala politike baš arakhibe e čhavegoro si čhania kolende AČAS Megjaši atestikerela thaj dela siguripe kaj si ko haljovibe e maškardžijaneskere dokumentencar, normencar thaj standardencar kola si phanle e arakhibaja thaj anglunikeribaja 

E čhavengere nijamia ko so džala pala ko kanunikane regulative thaj normativna-nijamale dokumentia, koncepcie kola si phanle e terbijati-deibaskoro sistemi amare raštrate. 

O materiali si strukturirime ko 4 elementia/ kotora, haljovkerde e maškardžijaneskere dokumentencar, instrumentencar thaj standardencar bašo čhavengoro arakhibe thaj lengere hakoja, pilotirime si ko nekobor fundavne elementia thaj si ko haljovibe e Kanunea baši Fundavni edukacia, Oficialnikani gazeta ki RUT, num. 161 taro 5.8.019 dženo 66.

Ko kotor tari prevencia šaj te oven tar istemalkeribe o dende, hazrikerde alatia, instrumentia, procedure, indiaktoria taro čhania čelalipe, bilačhoistemalkeribe, biarakhibe ulavdeste odoleske so lengere hazrikeribaste sine saikerde buteder relevantna institucie,  a pilotirime/testirime ko nekobor fundavne sikljovne. 

Trujal baši prevencia, o dende saikerina ki Brošura šaj but te den arka ko zuraribe koncepciakere dokumentia, telikanunikane aktia, zuraribe prevenciakere programe soske definirinena čhania čelalipe, bilačhoistemalekribe, biarakhibe, dena dromarina sar kerela pe buti ki pozitivno disciplina ko sikljovne, pozitivno jeriengiri disciplina, barabarbuti e jeriencar t.a. 

PDF...