Почетна » Активности » Образование за мир


Еднаков пристап на сите деца до модерната технологија
 Првата детска амабсада во светот – Меѓаши отвори бесплатна информатичка работилници за децата членови на детската амбасада, кои се претежно од социјално загрозени семејства.


Со овој проект, се надеваме дека ќе им се даде можност за достапност до модерната технологија на сите деца, подеднакво.

Проектот започна на 15. 02.2007 и ќе трае 7 месеци.

Бесплатната Информатичка работилници се одржува во просториите на Детската Амбасада – Меѓаши, во рамките на бесплатните детски работилници.

Проектот е реализиран со поддршка од  Фондацијата “е-Македонија”.ОБРАЗОВАНИЕ ЗА МИР

4,54mb

 Корисни линкови

http://www.nenasilje.org

http://www.mirovnaakcija.org 

http://www.chrcr.org.mk 

http://www.amnesty.org

http://www.berghof-center.org

http://www.cdsee.org

http://www.csvr.org.za

http://www.c-r.org/ccts

http://www.c-r.org

http://www.eirene.org/eng

http://www.euconflict.org 

http://www.ifa.de

http://www.childrensembassy.org.mk 

http://www.international-alert.org

http://www.ihf-hr.org

http://www.kurvewustrow.org

http://www.paixbalkans.org

http://www.mcc.org

http://www.peacebrigades.org 

http://www.unitedagainstracism.org

http://www.wri-irg.org

http://decade-culture-of-peace.org/report/YouthReport.pdf