Почетна » Алтернативни извештаи » Алтернативни извештаи на невладините организации кон државните извештаи за состојбата со правата на детето во Р.Македонија

Алтернативни извештаи на невладините организаци кон државните извештаи за состојбата со правата на детето во Република Македонија
Алтернативните извештаи на невладините организации по повод Вториот периодичен државен извештај по Конвенцијата за правата на детето[1] и иницијалните извештаи за факултативните протоколи се подготвени од Националната коалиција за правата на детето - Република Македонија - НКПД (Неформална коалиција формирана во 1997година) како проектна активност на Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ. За потребите да се подготват извештаите во 2009 година беше обновена и проширена оваа НКПД со нови организации членки и две коалиции. Во изработката на Алтернативните извештаи учествуваа вкупно 21 граѓански здруженија и 2 коалиции на граѓански здруженија.[2]