Почетна » Извештаи и истражувања » Ревизорски мислењa


Тука може да го симнете ревизорското мислење

Преземи 2021                      

PDF 3,60 MB

Преземи 2020                      

PDF 6,92 MB

Преземи 2019                      

PDF 5,17 MB

Преземи 2018                       

PDF 1,98 MB

Преземи 2017                        

PDF 2,37 MB

Преземи 2016                         

PDF 9,92 MB

 Преземи 2015                           

PDF 10,50 MB


Преземи 2014                            

PDF 1,08 MB


Преземи 2013                            

PDF 4,29 MB


Преземи 2012                              

PDF 388 KB


Преземи 2011                              

PDF 229 KB


Преземи 2010                              

PDF 328 KB

 

Преземи 2009                              

PDF 611 KB

 

Преземи 2008
PDF 1220 KB

 

Преземи 2006                              
PDF 496 KB

  

Преземи 2005                              
PDF 500 KB

  

Преземи 2004                              
PDF 998 KB

 

Преземи 2003                              
PDF 128 KB