Почетна » Извештаи и истражувања » Годишни описни извештаи


Тука може да го симнете Годишниот извештај за 2022 година

 Преземи
PDF 1.882 KBТука може да го симнете Годишниот извештај за 2021 година

 Преземи
PDF 3.342 KBТука може да го симнете Годишниот извештај за 2020 година

 Преземи
PDF 1.916 KBТука може да го симнете Годишниот извештај за 2019 година

 Преземи
PDF 900 KBТука може да го симнете Годишниот извештај за 2018 година

 Преземи
PDF 1170 KB
Тука може да го симнете Годишниот извештај за 2017 година

 Преземи
PDF 676 KB
Тука може да го симнете Годишниот извештај за 2011 година

Преземи
PDF 372 KBТука може да го симнете Годишниот извештај за 2010 година

 Преземи
  PDF 316 KBТука може да го симнете Годишниот извештај за 2009 година

 Преземи
  PDF 1100 KBТука може да го симнете Годишниот извештај за 2008 година

 Преземи
  PDF 580 KBТука може да го симнете нашиот описен годишен извештај за 2007 година

 Преземи
  PDF 580 KBТука може да го симнете нашиот описен годишен извештај за 2006 година

 Преземи
  PDF 580 KB