Почетна » Алтернативни извештаи » Алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во Република Македонија подготвен од децата

Детскиот Алтернативен извештај за состојбата со правата на децата во Република Македонија

 

подготвен од децата вклучени во проектот „Градење култура на детско учество“