Почетна » СОС телефон » Годишен извештај 2020 - СОС


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА 2020 год.
 СОС-ЛИНИЈА ЗА ДЕЦА И МЛАДИ

ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ 

 

02 2465 316, 070 390 632

sos@childrensembassy.org.mkinfo@childrensembassy.org.mk,

fb – first children`s embassy in the world

https://www.facebook.com/megjashi/

http://www.childrensembassy.org.mk/

 

Подготвиле:      Виолета Илиоска, психолог на СОС-линијата и

Јорданка Черепналкова-Трајкоска,  координаторка на СОС-линијата

 

Овој извештај е финансиски поддржан од Владата на Шведска. Одговорноста за содржината целосно ја сноси Меѓаши. Владата на Шведска не мора да ги споделува изразените ставови и толкувања.

Годишен извештај за работата на СОС- линијата за деца и млади

 

 

БЛАГОДАРНОСТ              

 

          Првата детска амбасада во светот Меѓаши – Република Македонија  и посебно тимот на СОС-телефонот за деца и млади упатува искрена благодарност до сите што ни укажаа доверба во текот на оваа специфична година за човештвото, обраќајќи ни се за проблеми што ги засегаат децата и младите. Им благодариме што нè препознаваат како место на кое може да бидат слушнати, разбрани и советувани и со тоа ни овозможуваат да ја остваруваме нашата мисија како организација, а тоа е да создаваме подобар свет за секое дете.

          Посебна благодарност оддаваме и на нашите минати и сегашни волонтерки и волонтери кои несебично ги посветуваат своите способности, знаење и време во работата на СОС-телефонот.

Упатуваме благодарност и до сите наши соработници до кои се обративме во текот на давањето поддршка на нашите јавувачи за посоодветен совет, поддршка или решение. Без намера некого да испуштиме, се заблагодаруваме на Коалицијата за правично судење, Македонското здружение на млади правници, Кризниот центар Надеж, Редот на милосрдните сестри на Мајка Тереза, ЈУМЦСР Скопје и посебно интервентниот тим, СВР Скопје, СВР Охрид, Народниот правобранител.

повеќе...