Почетна » Алтернативни извештаи » Извештај за состојбата на правата на децата во Република Македонија подготвен од Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето


Извештај за состојбата на правата на децата во Република Македонија подготвен од Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето

Целосен Извештај видете тука

PDF