Почетна » Извештаи и истражувања » Истражувања » Истражување Меѓаши


 

Кратко резиме од спроведеното истражување во април 2016 од "TNS BRIMA Gallup Intl" нарачано од Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ и финансирано од "CIVICA mobilitas".

Квантитативно истражување за Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ Детската амбасада МЕЃАШИ  е на второ место спонтано споменат после Граѓанската асоцијација МОСТ Вкупната свесност за Детската амбасада МЕЃАШИ  (спонтана + потпомогната) изнесува 64% што значи дека околу две третини од испитаниците знаат за Детската амбасада МЕЃАШИ  Детската амбасада МЕЃАШИ  најмногу знаат во скопскиот, вардарскиот и пелагонискиот регион, а најмалку во полошкиот (48%)Севкупно спонтано  Детската амбасада МЕЃАШИ  се препознатливи по своите активности за детските права, заштита на деца против насилство, хуманитарна помош итнИспитаниците кои знаат за  Детската амбасада МЕЃАШИ  во висок процент имаат доверба во неа и нејзините активности (82%)Висока е свесноста за разните полиња на дејствувањето на Детската амбасада МЕЃАШИ  , а најмалку (околу 44%) од испитаниците кои знаат за Детската амбасада МЕЃАШИ  знаат дека  МЕЃАШИ  активно учествуваат во бегалската криза Застапеноста на Детската амбасада МЕЃАШИ  во медиумите  е мала  (само 8% сметаат дека се доволно застапени во медиумите)Севкупно околу 83% од испитаниците кои знаат за МЕЃАШИ  сметаат дека со своите активности имаат влијание во јавноста Околу две третини од испитаниците кои знаат за  Детската амбасада МЕЃАШИ  сметаат дека се независни од политички влијанијаПрофесионалноста, одговорноста и посветеноста на  МЕЃАШИ  е позитивно оценета (просечна оцена е 3.8 на мерна скала од 1-5 како во училишниот систем на оценувањеКако најсоодветни начини за донирање се наведуваат: донирање на облека, храна, уплата на ж-ро сметка за конкретна активност, касички за донација итнКомуникација на  Детската амбасада МЕЃАШИ  со граѓаните преку социјалните мрежи се оценува како добар начин на комуникација но и како недоволен (постарите испитаници во помал процент користат интернет и социјални мрежи)Околу една третина од сите испитаници не слушнале за    Детската амбасада МЕЃАШИ  и тие во повисок процент се од руралните средини и од етничките АлбанциИспитаниците кои не слушнале за Детската амбасада МЕЃАШИ  севкупно како приоритети на организациите за заштита и грижа на децата го истакнуваат залагањето за детските права, хуманитарните активности за сиромашните итнЕдна третина од сите испитаници сметаат дека активностите на овој тип НВО имаат реален ефект во подобрување на заштитата и грижата на децата

PDF 1.045kb