Почетна » Новогодишни честитки » Новогодишни честитки 2020-2021


НОВОГОДИШНИ ЧЕСТИТКИ – ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ

Честитките можете да ги порачате на: info@childrensembassy.org.mk,

02/2465 - 316, 071 - 399 - 079 или во просториите на

Првата детска амбасада во светот Меѓаши, на ул. „Коста Новаковиќ“ бр. 22 а, Скопје.

Поправеден свет за секое дете.

Преку нашите постапки да придонесеме кон поголема заштита на личното и јавното здравје.