Почетна » Права на детето » Најлоши видови детски труд


НАЈЛОШИ ВИДОВИ ДЕТСКИ ТРУД

1.детско ропство
2.трговија со децата
3.присилување на децата за учество во вооружени конфликти
4.детска проституција или порнографија
5.употреба на децата во криминалот, вклучувајќи ја и трговијата со дрога
6.работа што може да му наштети на здравјето, сигурноста или пак моралот на детето (питање, миење на стаклата на автомобилите на крстосници, работа на ниви или чување добиток наместо да се оди на училиште ...)Права на детето