Почетна » За Амбасадата » Дипломатски Кор » Дипломатски Кор на Амбасадата Меѓаши


ЛИСТА НА КОРИСНИЦИ НА ДИПЛОМАТСКИ ПАСОШ

На Првата детска амбасада во светот – Меѓаши
Република Македонија

Во согласнот со член 8,9 параграф 1-4 од СТАТУТОТ на Првата детска амбасада во светот – Меѓаши РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во согласност со одлуката на Колегиумот и Стаутот во врска со поседувањето дипломатски пасош, корисници се:                    

                     

 

126. Н.Е. Коле Ангеловски

АМБАСАДОР, Македонија      

179. Н.Е. Гордана Пирковска Змијанац
Програм менаџерка и Основач 
 

                

 

180. Н.Е. Драги Змијанац М-р,

Извршен директор и Основач

 


 


240. Н.Е. Есма Реџепова,

Почесен геренален конзул - Македонија

 

 

 

 

 

 

 

H.E. Francesco Ivaldi

Honorary Vice Consul in Genova holder of the Diplomatic passport N0.000007 of the First Children's Embassy in the World Megjashi.

 

 

H.E. Roberto Choen

Honorary Vice Consul in Sao Paulo, holder of the Diplomatic passport NO.000010 of the First Children's Embassy in the World Megjashi. Passport Valid to 25.03.2017