Новогодишни честитки - понуда PDFTERMS OF REFERENCE  

A Trainer for Advance Training of the staff members and volunteers  on the SOS phone line for children and youth   

Duration of Assignment: 

1 trainer * 3 working days (2 days of training delivery + 1 day for preparation and reporting) 

Preferred period of delivering the training:

from 14th to 16th of December 2018   

Purpose of the consultancy:

The purpose of this activity is to deliver 2-day advance training for the staff members and the volunteers of the SOS phone line for children and youth in order to improve the current work of the SOS line. 

Proposed venue:

Skopje 

Dates of assignment:

from 10.12.2018 to 28.12.2018   

Proposed number of participants:

17 participants (experienced volunteers and new volunteers at the SOS phone line) and 2 representatives form Children’s embassy Megjashi 

more...TERMS OF REFERENCE   

An External Collaborator for SOS phone line for children and youth   

Duration of Assignment: 

1 external collaborator * 8 working days 

Preferred period of assignment:

December 2018    

Purpose of the consultancy:

The purpose of this activity is to prepare a Development plan for the SOS phone line for children and youth in order to improve the current work of the SOS line. The plan should provide references for strategical development of the SOS line, for sustainability of the service and harmonisation with the European number of SOS phone lines 116 111. The plan should be also based on the recommendations from the monitoring and supervision workshops which were held prior in 2018. The recommendations form the monitoring and supervision workshops will be on disposal to the selected external collaborator.   

Proposed venue:

Macedonia (Megjashi’s office) 

Dates of assignment:

from 10.12.2018 to 28.12.2018  

more... 

25 ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЊЕТО И ДЕЛУВАЊЕТО НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ – 25 ГОДИНИ ПОПРАВЕДЕН СВЕТ ЗА ДЕЦАТА

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ е најстара граѓанска организација во Република Македонија за заштита на правата на детето, основана на 29ти април 1992 година од страна на Гордана Пирковска Змијанац и Драги Змијанац. Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата, се залага за одговорно родителство и почит на детската личност. Меѓаши континуирано работи на зајакнување на граѓанското движење за правата на децата и функционалност од страна на институциите во најдобар интерес на детето. Амбасадата го промовира мировниот активизам и волонтерство, развивајќи активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство.

Меѓаши со своите активности придонесе во развивањето и јакнењето на граѓанската свест за детските права. Taa го сруши молкот за детските страдања, особено за физичката, сексуалната и економската злоупотреба на децата, откривајќи во јавноста повеќе случаи на злоупотреби и директно ангажирајќи се за воспоставување поефикасни механизми за заштита на децата.

Како резултат на исклучително посветената и макотрпна работа, во текот на нејзниото 25 годишно постоење Меѓаши израсна во светски позната и призната организација за заштита на децата и воопшто детските права.

 

Во изминатиот период (1992-2017) Амбасадата ја остварува својата дејност делувајќи во следните сфери: психо-социјална, правна и др. видови поддршка на деца кои имаат потреба од помош со посебен акцент на маргинализирани групи деца; мониторинг на детските права и промоција на правата на детето во Република Македонија и пошироко; преземање иницијативи за унапредување на законската регулатива за заштита на децата во Република Македонија и нејзина имплементација и активности за градење на мирот и ненасилна разработка на конфликти. Овие домени остануват од примарен интерес и во наредниот период.


 
 


КВАНТИТАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ - ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ - „МЕЃАШИ“


PDF 1.045kbПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ГО ДОБИ СЕРТИФИКАТОТ

ISO 9001:2008

ЗА СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ НА МЕНАЏМНЕТ


         

повеќе...TERMS OF REFERENCEA

Facilitator/Trainer for Forum Theatre Performance in three primary schools in Macedonia

Duration of Assignment:

1 expert * 30 working days (preferred start on 15th of October 2018);

Purpose of the consultancy:

The purpose of this activity is to be organized and presented three different Forum Theatre performances for the prevention of violence among pupils. There should be organized Forum Theatre Shows in three primary schools in Macedonia where the pupils will be the main actors in the theatre show.

Before the Forum theatre performance, nine preparatory workshops will be held in each of the schools, when the children be trained about the meaning of the Forum Theatre, how they have to performance and other things. It is planned to directly involve 90 children in total or 30 children from each school. Pupils/ actors will participate in preparatory workshops that will support them in the overall activity. The purpose of this activity involves promotion of positive approaches on identifying and addressing bullying and school violence. The children would have an active role in the creation of the activities for combating against all types of violence especially the school violence and bullying.

more... TERMS OF REFERENCE  

Facilitators for workshops for journalists about finalizing the Codex for Media and Journalists for reporting cases where children are victims of violence   

Duration of Assignment: 

2 facilitators * 4 working days (Preferred period of delivering the workshops: October and November 2018)  

Background:

In December 2017, the Children’s embassy Megjashi held Training for journalists for the protection of children's rights. This training was specifically designed for journalists and various media and portals in order to define standards for informing the public while respecting the rights to the protection of children in the reporting process. Journalists from various media took participation, i.e. representatives from national and local media, TV, radio and online portals. During this training the journalists/participants have prepared a Draft of Codex for Media and Journalist for reporting cases where children are victims of violence or perpetrators of violence. 

more...EXTENSTION TERMS OF REFERENCE  

MENTOR FOR EMERGENCY PREPAREDENESS PLANNING   

Duration of Assignment: 

1 expert *3 working days   

Preferred period of delivering the mentoring: 

October and November 2018.  

Background:

In July 2018, Training Workshop on emergency preparedness planning (EPP) was held. The training was delivered to selected representatives from municipalities, primary schools and civil society organizations in the Republic of Macedonia. During the training, the following areas have been covered: -Introduction to Emergency response, and key components of an Emergency preparedness plan; -Risk analysis – how to do it and how to use the information; -Needs assessments, the importance of needs assessments in its role in emergency preparedness; - Child rights in emergency, including children in creation of the EPP and informing them; - EPP planning process for each country team; - Budgeting – allocating cost for viable EPP plan; -Follow up planning. 

more...EXTENSION TERMS OF REFERENCE  

Trainer FOR EMERGENCY PREPAREDENESS PLANNING

Workshop  Duration of Assignment: 

1 expert *2 working days   

Preferred period of delivering the workshop:

October 2018.  

Background:

In July 2018, a Training Workshop on emergency preparedness planning (EPP) was held. The training was delivered to selected representatives from municipalities, primary schools and civil society organizations in the Republic of Macedonia. During the training, the following areas have been covered: -Introduction to Emergency response, and key components of an Emergency preparedness plan; -Risk analysis – how to do it and how to use the information; -Needs assessments, the importance of needs assessments in its role in emergency preparedness; - Child rights in emergency, including children in creation of the EPP and informing them; - EPP planning process for each country team; - Budgeting – allocating cost for viable EPP plan; -Follow up planning. 

more...TERMS OF REFERENCE  

TRAINER FOR CHILD RIGHTS and for PEER EDUCATION   

Duration of Assignment: 

1 trainer * 9 working days = 3 trainings*2 days + 3* 1 day for preparation and reporting

Preferred period of delivering the trainings:

October 2018   

Background:

In November 2017, the Children’s embassy Megjashi held a basic Training for children about children’s rights. The feedback received by participants showed that children are interested for additional training about child rights, the ways of recognizing violations of rights, the ways of reporting when they are violated, etc.   

Purpose of the consultancy:

The purpose of this activity is to deliver three of these 2 day trainings for children’s rights and for peer education. The trainings are designed for pupils in three primary schools in the Republic of Macedonia (one school is located in Skopje, one in Debar and one in Vinica).  

The purpose of the training is to strengthen the knowledge of the children about their rights, to encourage the child participation, and to improve their capacities for appropriate sharing of their acquired knowledge to their peers.  

more...Extension TERMS OF REFERENCE  

Consultant for preparation of a Manual for Human Resources Management     

 

1. Background:   

The First Children's Embassy in the World Megjashi (FCEWM; Megjashi) is a nongovernmental, non-partisan and non-profit organization with the purpose to protect children and their rights.   

2. Purpose of the assignment:  

The purpose of this assignment is to prepare a Human Resources Policies and Procedures Manual of the FCEWM. The Manual should provide a framework of principles, policies, procedures, guidelines, tools, and templates to serve as a practical guide for HR management in the FCEWM.   

The Manual has to be designed providing clear and precise guidelines in respect of HR activities. It should regulate the legal and ethical relationship between FCEWM and its staff, thereby setting the rights and obligations for both.

5. Timeline:        

Within October 2018

 

more...TERMS OF REFERENCE

Two Trainers for Trainings about Positive Parenthood

Duration of Assignment:

2 trainers * 4 working days = 3 trainings*2 days (4 hours per day) + 1 day for preparation and reporting)

Preferred period of delivering the trainings: fourth week of September 2018 and first half of October 2018

Background:

In November 2017, the Children’s embassy Megjashi held a Workshop for parents/guardians for positive parenthood. The feedback received by participants showed that parents/guardians need additional trainings about positive parenting, improving the communication of parent-child relation, recognition and prevention of violence against children.

Purpose of the consultancy:

The purpose of this activity is to deliver three of these 2 day (4 hours per day) trainings for positive/responsible parenthood and positive discipline measures. The trainings are designed for parents/guardians of pupils in three primary schools in the Republic of Macedonia (one school is located in Skopje, one in Debar and one in Vinica).

Proposed venue:

Skopje, Debar, Vinica

Dates of assignment:

from 24.09.2018 to 15.10.2018

Proposed number of participants:

around 20 participants / (parents/guardians) form three primary schools in Macedonia

more...Извештај за состојбата на правата на децата во РМ

Извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија е подготвен од страна на Македонската национална коалиција на НВОи за правата на децата (неформална коалиција) која ја сочинуваат 14 граѓански здруженија и една коалиција на граѓански здруженија.

повеќе...

Во најновиот број на електронскиот информатор на Амбасадата БУШАВКО бр 42 (Декември 2011 - Мај 2012) можете да ги прочитате следните содржини:
1. 20 Години Прва детска амбасада во светот - Меѓаши 2. Педофилија 3. Семејно насилство 4. Деца на улица 5. Насилство меѓу младите 6. Мировно образование 7. Трговија со деца 8. СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 9. Од дом на свое 10. Политичка злоупотреба на деца 11. Мониторинг, застапување и лобирање 12. Одржливост и промоција

повеќе...

ИНТЕРВЈУ СО ДРАГИ ЗМИЈАНАЦ, ПРВИОТ ЧОВЕК НА ПРВАТА ДЕТСКАТА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ
Доживотен затвор и хемиска кастрација за педофилите! ВЕЧЕР вторник, 22 мај 2012 Бр. 14996 НОВИНАРИ Стефан Рашковски и Огнен Чанчаревиќ Драги Змијанац е на чело на Детската амбасада Меѓашии веќе неколку години и на себе го има преземено товарот да се бори за правата и заштитата на децата во Македонија. Со својот тим и скромните ресурси и законски алатки кои ги има на располагање успеа да ја смени свеста на јавноста во државата и да ги убеди и едуцира децата дека имаат свои права и дека секогаш има кој да ги заштити

повеќе...

Прес конференција по повод Извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија
Денес, Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето (неформална коалиција) , координирана од Првата детска амбасада во светот Меѓаши, во просториите на Првата детска амбасада во светот Меѓаши (ул.„Коста Новаковиќ“ 22а, Скопје) се организира прес конференција со цел да го презентира Извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија подготвен од група на невладини организации кој се однесува на периодот од јуни 2010 до декември 2011 година.

повеќе...

Високите казни не можат да ги запрат педофилите
Скопје, 9 мај - Деновиве треба да профункционира регистар за педофили, кој треба на интернет да ги прикаже осудените педофили од Македонија. Министерството за труд и социјална политика подготви листа од седумдесетина педофили, кои граѓаните ќе можат да ги видат преку интернет, преку страницата: www.stop-pedofilija.org.mk. Таму ќе бидат објавени фотографии, имиња и презимиња на осудените педофили. На страницата , можат да се најдат поуки, совети и насоки за жртвите И за нивните родители.

повеќе...

ДЕТСКАТА АМБАСАДА МЕЃАШИ - 20 ГОДИНИ РАСТЕШЕ СО ДЕЦАТА
Децата нe препознаа и ни ја доверија потребата да ги заштитуваме и да ги застапуваме. Проговоривме јавно за многу проблеми со кои тие се соочуваат и ја издигнавме јавната свест за значењето и неопходноста од почитувањето на правата на детето На прославата беше презентиран документарниот филм „20 години прва детска амбасада во светот – Меѓаши“

повеќе...