27 ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЊЕТО И ДЕЛУВАЊЕТО НА ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ – 27 ГОДИНИ ПОПРАВЕДЕН СВЕТ ЗА ДЕЦАТА

Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ е најстара граѓанска организација во Република Македонија за заштита на правата на детето, основана на 29ти април 1992 година од страна на Гордана Пирковска Змијанац и Драги Змијанац. Меѓаши ги застапува и заштитува правата на децата, се залага за одговорно родителство и почит на детската личност. Меѓаши континуирано работи на зајакнување на граѓанското движење за правата на децата и функционалност од страна на институциите во најдобар интерес на детето. Амбасадата го промовира мировниот активизам и волонтерство, развивајќи активно граѓанство засновано на принципот на ненасилство.

Меѓаши со своите активности придонесе во развивањето и јакнењето на граѓанската свест за детските права. Taa го сруши молкот за детските страдања, особено за физичката, сексуалната и економската злоупотреба на децата, откривајќи во јавноста повеќе случаи на злоупотреби и директно ангажирајќи се за воспоставување поефикасни механизми за заштита на децата.

Како резултат на исклучително посветената и макотрпна работа, во текот на нејзниото 27 годишно постоење Меѓаши израсна во светски позната и призната организација за заштита на децата и воопшто детските права.

 

Во изминатиот период (1992-2019) Амбасадата ја остварува својата дејност делувајќи во следните сфери: психо-социјална, правна и др. видови поддршка на деца кои имаат потреба од помош со посебен акцент на маргинализирани групи деца; мониторинг на детските права и промоција на правата на детето во Република Македонија и пошироко; преземање иницијативи за унапредување на законската регулатива за заштита на децата во Република Македонија и нејзина имплементација и активности за градење на мирот и ненасилна разработка на конфликти. Овие домени остануват од примарен интерес и во наредниот период.TERMS OF REFERENCE   

A Facilitator/Trainer for Forum Theatre Performance in three primary schools in Macedonia  

Background:   The First Children's Embassy in the World Megjashi (FCEWM; Megjashi) is a nongovernmental, non-partisan and non-profit organization with the purpose to protect children and their rights.   

Duration of Assignment:  1 expert * 4,5 working days (preferred start on 6th of May 2019);   

Purpose of the consultancy:  The purpose of this activity is to be presented three different Forum Theatre performances for the prevention of violence among students. There should be organized Forum Theatre Shows in three primary schools in Macedonia where the students will be the main actors in the theatre show.  

Proposed venue: Skopje, Debar and Vinica (the primary schools are located in Skopje, Debar and Vinica)

Dates of assignment: from 06.05.2019 to 31.05.2019 

more...EXSTENSION TERMS OF REFERENCE   

One expert for Informative Sessions about Positive Parenthood    

Background:   The First Children's Embassy in the World Megjashi (FCEWM; Megjashi) is a nongovernmental, non-partisan and non-profit organization with the purpose to protect children and their rights.   

Duration of Assignment:  1 expert * 6 working days = 3 informative sessions*1 days + 3 days for preparation and reporting (for each informative session separately) Preferred period of delivering the informative sessions: mid-end of May 2019    

Purpose of the assignment: The purpose of this activity is to deliver three one day informative sessions for positive/responsible parenthood and positive discipline measures. The sessions are designed for parents/guardians of pupils in three primary schools in the Republic of Macedonia (one school is located in Skopje, one in Debar and one in Vinica).  

Proposed venue: Skopje, Debar, Vinica

Dates of assignment: mod-end of May 2019   

Proposed number of participants: around 45 participants (parents/guardians) form three primary schools in Macedonia (15 participants per school) 

more...EXSTENSION TERMS OF REFERENCE  

An Expert for analysing of the ‘SOS helpline for children and youth’ position  within the child protection system     

Background:   The First Children's Embassy in the World Megjashi (FCEWM; Megjashi) is a nongovernmental, non-partisan and non-profit organization with the purpose to protect children and their rights.   

Duration of Assignment:  1 external expert * 18 working days  Preferred period of assignment: May - December 2019    

Purpose of the consultancy: The purpose of this activity is to do a detail analyse of the role of the ‘SOS phone line for children and youth’ within the child protection system; to support full integration of the ‘SOS phone line for children and youth’ within the national child protection system as well as giving a constant assistance to the SOS coordinator about the concert cases.  The above listed activities should be based on the previously prepared documents for the ‘SOS phone line for children and youth’ as well as should follow the international standards of SOS phone lines. All relevant documents prepared for the ‘SOS phone line for children and youth’ (annual report, recommendations form the monitoring and supervision workshops, development plans, etc.) will be on disposal to the selected external collaborator.   

Proposed venue: Macedonia (Megjashi’s office) 

Dates of assignment: May – December 2019 

more...ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА И ПОЗИТИВНО РОДИТЕЛСТВО/СТАРАТЕЛСТВО

Секој дом е универзитет, и секој родител е професор. – Махатма Ганди 

PDF


 
 


TERMS OF REFERENCE  

An Expert for analysing of the ‘SOS helpline for children and youth’ position  within the child protection system     

Background:   The First Children's Embassy in the World Megjashi (FCEWM; Megjashi) is a nongovernmental, non-partisan and non-profit organization with the purpose to protect children and their rights.   

Duration of Assignment:  1 external expert * 18 working days  Preferred period of assignment: April - December 2019    

Purpose of the consultancy: The purpose of this activity is to do a detail analyse of the role of the ‘SOS phone line for children and youth’ within the child protection system; to support full integration of the ‘SOS phone line for children and youth’ within the national child protection system as well as giving a constant assistance to the SOS coordinator about the concert cases.  The above listed activities should be based on the previously prepared documents for the ‘SOS phone line for children and youth’ as well as should follow the international standards of SOS phone lines. All relevant documents prepared for the ‘SOS phone line for children and youth’ (annual report, recommendations form the monitoring and supervision workshops, development plans, etc.) will be on disposal to the selected external collaborator.   

Proposed venue: Macedonia (Megjashi’s office) 

Dates of assignment: April – December 2019   

more...TERMS OF REFERENCE   

One expert for Informative Sessions about Positive Parenthood    

Background:   The First Children's Embassy in the World Megjashi (FCEWM; Megjashi) is a nongovernmental, non-partisan and non-profit organization with the purpose to protect children and their rights.   

Duration of Assignment:  1 expert * 6 working days = 3 informative sessions*1 days + 3 days for preparation and reporting (for each informative session separately) Preferred period of delivering the informative sessions: mid-end of April 2019    

Purpose of the assignment: The purpose of this activity is to deliver three one day informative sessions for positive/responsible parenthood and positive discipline measures. The sessions are designed for parents/guardians of pupils in three primary schools in the Republic of Macedonia (one school is located in Skopje, one in Debar and one in Vinica).  

Proposed venue: Skopje, Debar, Vinica

Dates of assignment: mod-end of April 2019   

Proposed number of participants: around 45 participants (parents/guardians) form three primary schools in Macedonia (15 participants per school) 

more...КВАНТИТАТИВНО ИСТРАЖУВАЊЕ - ПРВА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ - „МЕЃАШИ“


PDF 1.045kbПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ГО ДОБИ СЕРТИФИКАТОТ

ISO 9001:2008

ЗА СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ НА МЕНАЏМНЕТ


         

повеќе...Извештај за состојбата на правата на децата во РМ

Извештајот за состојбата на правата на децата во Република Македонија е подготвен од страна на Македонската национална коалиција на НВОи за правата на децата (неформална коалиција) која ја сочинуваат 14 граѓански здруженија и една коалиција на граѓански здруженија.

повеќе...

Во најновиот број на електронскиот информатор на Амбасадата БУШАВКО бр 42 (Декември 2011 - Мај 2012) можете да ги прочитате следните содржини:
1. 20 Години Прва детска амбасада во светот - Меѓаши 2. Педофилија 3. Семејно насилство 4. Деца на улица 5. Насилство меѓу младите 6. Мировно образование 7. Трговија со деца 8. СОС телефон за деца и млади 0800 1 2222 9. Од дом на свое 10. Политичка злоупотреба на деца 11. Мониторинг, застапување и лобирање 12. Одржливост и промоција

повеќе...

ИНТЕРВЈУ СО ДРАГИ ЗМИЈАНАЦ, ПРВИОТ ЧОВЕК НА ПРВАТА ДЕТСКАТА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ
Доживотен затвор и хемиска кастрација за педофилите! ВЕЧЕР вторник, 22 мај 2012 Бр. 14996 НОВИНАРИ Стефан Рашковски и Огнен Чанчаревиќ Драги Змијанац е на чело на Детската амбасада Меѓашии веќе неколку години и на себе го има преземено товарот да се бори за правата и заштитата на децата во Македонија. Со својот тим и скромните ресурси и законски алатки кои ги има на располагање успеа да ја смени свеста на јавноста во државата и да ги убеди и едуцира децата дека имаат свои права и дека секогаш има кој да ги заштити

повеќе...

Прес конференција по повод Извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија
Денес, Македонската национална коалиција на невладини организации за правата на детето (неформална коалиција) , координирана од Првата детска амбасада во светот Меѓаши, во просториите на Првата детска амбасада во светот Меѓаши (ул.„Коста Новаковиќ“ 22а, Скопје) се организира прес конференција со цел да го презентира Извештајот за состојбата со правата на децата во Република Македонија подготвен од група на невладини организации кој се однесува на периодот од јуни 2010 до декември 2011 година.

повеќе...

Високите казни не можат да ги запрат педофилите
Скопје, 9 мај - Деновиве треба да профункционира регистар за педофили, кој треба на интернет да ги прикаже осудените педофили од Македонија. Министерството за труд и социјална политика подготви листа од седумдесетина педофили, кои граѓаните ќе можат да ги видат преку интернет, преку страницата: www.stop-pedofilija.org.mk. Таму ќе бидат објавени фотографии, имиња и презимиња на осудените педофили. На страницата , можат да се најдат поуки, совети и насоки за жртвите И за нивните родители.

повеќе...

ДЕТСКАТА АМБАСАДА МЕЃАШИ - 20 ГОДИНИ РАСТЕШЕ СО ДЕЦАТА
Децата нe препознаа и ни ја доверија потребата да ги заштитуваме и да ги застапуваме. Проговоривме јавно за многу проблеми со кои тие се соочуваат и ја издигнавме јавната свест за значењето и неопходноста од почитувањето на правата на детето На прославата беше презентиран документарниот филм „20 години прва детска амбасада во светот – Меѓаши“

повеќе...