Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.40


СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија)

Годишен извештај за работата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222 (бесплатна линија) и на бесплатната правна служба при Првата детска амбасада во светот Меѓаши (Јануари – Декември 2010)· Децата и понатаму молчат и трпат насилство! Само 30 деца во 2010 година, собраа храброст и проговорија за насилството на кое се изложени. 

· Најголем    дел од пријавените случаи во 2010 година, се поврзани со кршење на правата на децата при бракоразводни постапки

· И во 2010 година забележан е пораст од 0,13% на пријавени случаи на сексуална злоупотреба врз деца и педофилија

. Расте   насилството во воспитно – образовните институции · 17,99% од пријавените случаи се случаи на насилство во семејството

· Во 2010 година   на СОС телефонот за деца и млади регистрирани се 239 пријави на кршење на правата на децата и непочитување на детската личност

Повеќе

http://www.childrensembassy.org.mk/WBStorage/Files/sos2010.pdf