Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.35

ГРАЃАНСКАТА ПЛАТФОРМА НА МАКЕДОНИЈА ГИ УСВОИ НОВИТЕ СТРАТЕШКИ ЦЕЛИНа 29.05.2009 година беше одржан состанок на Граѓанската платформа на Македонија на кој беа усвоени повеќе извештаи од работата, вклучувајќи го и спроведувањето на претходната програма како и следните стратешки цели:

Зголемување на влијанието на граѓанскиот сектор врз политиките
Зголемување на влијанието врз политиките на државата кои се однесуваат на граѓанското општество
Создавање поволни услови за олеснет пристап до домашни ресурси и
меѓународни и домашни фондови
Подобрување на ефикасноста и функционалноста на ГПМ и нејзините членки
 
Повеќе информации на http://www.gpm.net.mk/