Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.34


Дипломати

Н.Е. Aimone Anceschi и H.E. Francesco Ivaldi, од Италија се новите членови на дипломатски кор на Првата детска амбасада во светот Меѓаши, Република Македонија