Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.33


Донации од граѓани и социјално одговорни фирмиO      Фирмата „ Коленцо ЛТД „ од Скопје донираше 5.000,00 денари за Дневниот центар за деца на улица;

 

O      Г-а Георѓиевска Босилка  донираше 3.000,00 за Дневниот центар за деца на улица; 

ИМ БЛАГОДАРИМЕ!!!