Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.30

СОБРАНИ СРЕДСТВА ОД КАСИТЕ ВО ТЕКОТ НА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ/ОКТОМВРИВо текот на септември и октомври месец оваа година вкупната сума што граѓаните ја донираа во нашите касички изнесува 33 273 денари. 

Аеродром Александар Македонски: 9 669,00 денари

Маркетот Maxi D во Охрид: 4 404,00 денари

Маркетот Ramstore во Тетово: 1 554,00

Експозитура на Стопанска банка во Дебар: 3 120,00

Експозитура на Стопанска банка во Кичево: 10 875,00

Хотел Stone Bridge во Скопје: 3 651,00

Им благодариме на сите за довербата.