Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.30


IN MEMORIAM – ТОШЕ ПРОЕСКИСе за децата од нивниот амбасадор!

Згасна големото срце на Македонија, што чукаше за сите деца.

Тоше беше Амбасадор на децата. За нив одржа многу хуманитарни концерти и им ја посвети песната “За овој свет”.  И последниот концерт, само пред неколку дена, беше хуманитарен, посветен на подобрувањето на условите за образование на децата во Македонија.

Тоше засекогаш ќе остане во нашите срца.

Со љубов од сите членови на Првата детска амбасада во светот - Меѓаши, Република Македонија