Почетна » Информатори и публикации » Информатори » Информатор бр.30


FUNDRAISING ОБУКА ВО ХОТЕЛ БИСТРА, МАВРОВООд 19-20 септември во Хотел Бистра, Маврово во рамките на “Проектот за зајакнување на капацитетите на граѓанското општество” финансиран од USAID, а спроведуван од ИТЗ во партнерство со ЦИРа, МИМ и ЕЦНЛ се одржа обука со работен наслов “Техники за прибирање на средства од локални извори” на која присуствуваа претставници од повеќе граѓански организации од Македонија меѓу кои и претставник од Првата детска амбасада во светот – Меѓаши.

Главните прашања кои ги разгледувавме за време на семинарот се следните:


 •    Инструменти за прибирање финансиски средства од   

    поединци и претпријатија

 •    Кампањи за прибирање финансиски средства 

     (медиуми, директна пошта итн.)  

 •    Принципи на донаторска пирамида

 •    Развивање на членска база

 •    Настани за прибирање финансиски средства

 •    Донаторска психологија

 •    Етички прашања поврзани со примањето и давањето донации и др.


 
Сите теми беа поткрепени со размена на практични искуства од присутните и обучувачите и интересни симулации  кои потоа беа детално анализирани и извлечени поучни заклучоци. Особено би ја истакнала симулацијата на можеби еден од најбитните чекори во прибирањето средства, а тоа е разговорот со лицето од кое бараме донации, независно дали е индивидуален донатор или претставник на претпријатие. Од оваа симулација извлеков многу корисни заклучоци за донаторската психологија и етика, кои ќе ми помогнат во натамошната работа. 

Обуката ја спроведуваа обучувачи од Центарот за филантропија од Словачка, чија цел беше да ги пренесат своите теоретски и практични знаења кои се базираат на нивните лични искуства од работата со граѓанските организации во Словачка.

Извештајот го подготви Нина Чамински