Почетна » Активности » Изминати активности » Градење култура на детско учество


"Порта" Струмица 

Центарот за одржлив развој „Порта„ Струмица е здружение на граѓани; наследник на Центарот за подршка на НВО Струмица кој беше проект на Фондацијата Институт Отворено Општество- Македонија и Европската Агенција за Реконструкција во периодот од 2003-2006. Значи, организацијата е основана 2006 година.
  
Мисија на организацијата е економски развој на Струмичкиот регион преку подршка на развојот на граѓанскиот сектор, развој на земјоделието и популаризација на културно историските споменици и природните богатства
 
Целни групи
 
Здруженија на граѓани
Младински здруженија
Локалните самоуправи на општините Струмица, Василево, Босилово, Ново Село
Земјоделски здрузенија
Бизнис сектор
 
Стратешки цели
 
-         подршка во развојот на невладините организации;

-         подршка во развојот на земјоделието;

-         промоција и заштита на културно историските споменици и природните богатства

Програмски области
 
- градење на капацитетите на НВОите;

-  поттикнување на младински активизам

- прекугранична соработка

- унапредување на земјоделието

- промоција и заштита на културно- историското наследство и природните богатства
 
Со организацијата раководи управен одбор составен од 9 члена.
 
Адреса на организацијата: ул. Благој Јанков Мучето бб

( Дом на АРМ ) 2400 Струмица
 
Контакт телефон: 00389 34 326 832

Факс: 00389 34 326 831
 
e – mail: mnikolov@sonet.com.mk

               rstevanov@sonet.com.mk

               ruzica_matkova@hotmail.com