Почетна » Активности » Детски работилници


Видови работилници

Сите работилници се водени од волонтери / ки:

компјутерска работилница: Јован Мазгански, Ирена Пејиќ;

-   англиски јазик: Кристина Крстевска, Александра Велкова, Драгана Митовска, Стрилка Рогушева

-  албански јазик: Фросина Пандурска;

-   германски јазик: Славица Јосифовска;

-   едукација за човекови вредности: Лидија Балтовска;

-   астрономија: Борче Милчески;

-   ликовна: Магдалена Павловска, Марија Илиеска, Слаѓана Кировска ;

-   оригами: Јулијан Кашовски;

-   математика: Ирена Србиноска;

-   за добро здравје: Гоце Талевски;

-   допишување со непознато другарче: Борче Стојановски;

-   еколошка: Јован Мазгански;

-   спортска: Андријана Колевска;