Почетна » Активности » Детски работилници


РАСПОРЕД НА ТЕРМИНИТЕ ЗА РАБОТА ВО ДЕТСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИСекоја работилница има свој термин еднаш во седмицата и трае по 90 минути. Во рамките на тие 90 минути, децата ги следат содржините на дадената работилница во траење од 70 минути, каде имаат и време за одмор од 10 минути, а истите завршуваат со друштвени игри од 10 до 15 минути.


Секоја група е сочинета од 8 до 15 деца, кои се поделени во две возрасни групи. Од 4 до 9 години и од 10 до 16 години. Работилницата по англиски јазик работи во три возрасни групи. Од 4 до 7 год. од 8 до 10 год. и од 11 до 16 години.

Вкупниот број на деца кои се запишаа во периодот септември-октомври изнесува 90, на возраст од 4 до 16 години, еднакво застапени и момчиња и девојчиња.

Вкупниот број на работилници изнесува 19, а се реализираат од страна на 20 волонтери/ки.

Распоредот на работилниците е следниот:

 

ПОНЕДЕЛНИК:

Ликовна работилница


17:30 – 19:00, возраст 4-13 години

-         Волонтерка Слаѓана Кировска;

Англиски јазик – продолжителен степен

17:30 – 19:00, возраст 8-9 години

19:00 – 20:30, возраст 10-12 години

-         Волонтерка Кристина Крстевска;

 

ВТОРНИК:

Англиски јазик – почетен степен


17:30 – 18:30, возраст 4-7 години

19:00 – 20:30, возраст 8-10 години

-         Волонтерка Славица Јосифовска;

Англиски јазик – продолжителен степен

     17:30 – 19:00, возраст 11-16 години

-         Волонтерка Драгана Митовска;

     Математичка работилница (4-16 години)

18:30 – 19:30, возраст 4-7 години

19:00 – 20:00, возраст 8-10 години

19:30 – 20:45, возраст 11-15 години

-         Волонтерка Елизабета Цакончева;

 

СРЕДА:

Германски јазик- почетен степен

17:30 – 19:00, возраст 10-15 години

-         Волонтерка Маја;

Литературно-драмска-бонтон

17:30 – 19:00, возраст 5-13 години

-         Волонтерка Еми;

Компјутерска работилница – почетен степен

17:30 – 18:45, возраст 4-8 години

19:00 – 20:30, возраст 9-11 години

-         Волонтерка Александра Зикова;

 

ЧЕТВРТОК:

Применета уметност
 

17:30 – 18:30, возраст 4-9 години

17:30 – 18:30, возраст 10-15 години

-         Волонтерки Шадија Дервишевиќ и Елена Младеновска;

Оригами

18:30 – 19:30, возраст 4-15 години

      -     Волонтер Јулијан Кашовски;

Компјутерска работилница – продолжителен степен

19:00 – 20:30, возраст 11-16 години

-         Волонтер Јован Мазгански;

 

ПЕТОК:

Допишување со непознато другарче


17:30 – 19:00, возраст 8-13 години

-         Волонтер Борче Стојановски;

Новинарска работилница

17:30 – 19:00, возраст 8-13 години

Волонтерка Маја Секулоска;

 

САБОТА:

Спортска работилница

11:30 – 13:00, возраст 5-13 години

-         Волонтерки Горде, Тамара, Биљана и Еми;

Едукација за човекови вредности

13:00 – 14:30, возраст 5-13 години

Волонтерки Ѓурѓица, Елена и Биљана.