Почетна » Архива » 2011


Во најновиот број на електронскиот информатор на Амбасадата БУШАВКО бр 41 (Мај 2011 - Декември 2011) можете да ги прочитате следните содржини:1. Дневен центар за деца кои не посетуваат училиште при Првата детска амбасада во светот Меѓаши.

2. Глобална кампања за образование – Недела за акција.

3. Борба против сексуална злоупотреба на деца, педофилија и родосквернавење.

4. Светски ден за превенција од злоупотреба на децата (19 Ноември) и Светски ден на детето (20 Ноември).

5. По скандалот во посебните училишта.

6. Насилство во училиштата.

7. Програма за Мировно образование.

8. Семејно насилство.

9. Мониторирање на детските права.

10. СОС телефон за деца и млади 0800 1 22 22 и бесплатна правна служба.

11. Поддршка на ранливите групи на деца во Македонија.

12. Исчезнати и грабнати деца.

13. Злоупотреба на детскиот труд.

14. Безбедно на интернет.

15. 2011 година, година на волонтеризмот.

16. Од Дом на Свое!