Почетна » Архива » 2010


Во најновиот број на електронскиот информатор на Амбасадата БУШАВКО бр 36 (јули-декември 2009) можете да ги прочитате следните содржини:


•Алтернативните извештаи за состојбата со правата на децата; •Истражување - Перцепција на децата за нивните права, дискриминацијата и насилството врз децата -; •Борбата против педофилијата, родосквернавењето и сексуалното злоставување врз децата, продолжува; •Реакции до Советот за радиодифузија за емисиите „Нешто убаво“ и „Момент на вистината“;


•Реакции за физичко и психичко насилство врз децата и барање одговорност од надлежните институции;
•Реакции по повод дискриминација на деца Роми и ромски семејства;
•Извештај за работата на СОС телефон за деца и млади 0 800 12222 (бесплатна линија);
•Детство без насилство – кон подобар систем на детска заштита во Источна Европа;
•Градење култура на детско учество;
•Дневен центар за деца кои не одат на училиштеЧ
•И други интересни содржини