Почетна » Архива » 2010


Државите членки потписнички на Конвенцијата за правата на детето избраа 9 кандидати за членови на Комитет за правата на детето

Генерално Собрание на ООН HR /5045 Оддел за јавно информирање/ Одделение за известување и медиуми/Њујорк 21.12.2010. Државите членки на Конвенцијата за правата на детето избраа девет кандидати како членови на надзорниот Комитет преку единечно тајно гласање. Триесетото заседание на државите членки на Конвенцијата за правата на детето денес избраа девет члена за Комитетот за правата на детето. Со единечно тајно гласање Заседанието ги избра следните членови: Agnes Akosua Aidoo (Ghana); Aseil Al-Shehail (Saudi Arabia); Jorge Cardona Llorens (Spain); Bernard Gastaud (Monaco); Maria Herczog (Hungary); Hatem Kotrane (Tunisia); Gehad Madi (Egypt); Kirsten Sandberg (Norway); and Hiranthi Wijemanne (Sri Lanka). Сите се здобија со мнозинство од 91 глас и секој има мандат на четири години и ке ги заменат сегашните членови циј мандат истекува на 28.февриуари 2011. ( Биографските податоци за сите кандидати се достапни во документот CRC/SP/42, Add.1 and Add.2.)
 


            Заседанието во име на Генералниот секретар го отвори Иван Шимоновиќ помошник на Генералниот секретар како и директор на канцеларијата во Њујорк при Високиот Комесаријат за човекови права на Обединетите нации
OHCHR,  истакнувајќи дека двата Факултативни протокола на Конвенцијата штотуку ја одбележаа својата десет годишнина. Фондот за деца при Обединетите нации UNICEF во соработка со OHCHR,  започна кампања за универзално ратификување на двата Протокола до 2012 година.
Факултативните протоколи против вклучување на деца во вооруѓени конфликти сега го сочинуваат 193 држави членки, а   Факултативниот протокол против продажба на деца, деткс апроституција и порнографија брои 142 членови.
 
            Тој спомена и дека иако Комитетот заседаваше во паралелни кабинети во текот на минатата година, бројот на поденсени пријави се зголеми од 30 во 2009 година на 53 во 2010 година, се јави зголемен број на заостанати пријави кои треба допрва да се разгледуват. Високиот комесаријат за човекови права ги повика сите држави членки потписнички на договорите за човекови права, меѓународни тела, како и други учесници да размислат во поглед на тоа како да го насочуваат и зајакнат системот од спогодбени тела. На 29 јануари 2011,
Комитетот за правата на детето и Комитетот за елиминација на сите облици на дискриминација на жените ќе дискутираат  на наведеното барање и ќе се подготват за Дванаесетото интерно заседание за членовите на Комитетот кое се очекува да се оддржи во Женева следниот јуни, понатаму продолжи додавајќи дека и двата Комитета започнаа да работат на елаборирање на еден општ и заеднички коментар за штетните дејства и човекови права.
 
            Тој посочи дека во периодот од 06 до 10 декември, втората седница на Отворената работна група чија задача беше развивање на факултативен протокол со цел обезбедување на Конвенцијата за заштита на детето со комуникациска процедура и истата постигна значителен напредок за предложениот нацрт-план и се планира да се усвои во февруари 2011.
 
Заседанието понатаму ги избра со акланација Eduardo Ulibarri (Costa Rica) —  номиниран од претставник  на Thailand —  за претседател на Заседанието.  Беа избрани и Abderrahim Ould Hadramiu (Mauritania) and Neli Shiolashvili (Georgia)  за потпретседатели.
 
            На почетокот од изборниот процес членовите на Заседанието бе информирани дека United Arab Emirates, Dominican Republic, Georgia and Burkina Faso ги повлекоа своите кандидати што резултираше си список од 20 кандидати.
 
            Земајќи предвид и други работи членовите на Заседанието усвоија привремена агенда која го соддржи документот CRC/ SP/41 и одучија кандидатите чии барања биле поднесени по предвидениот рок 25 август сепак да моѓат да учествуваат во изборот.
 
            Конвенцијата за правата на детето ратификувана во 1989 влезе во сила веќе следната година и во моментов уна 140 потписници и 193 ратификации.
 
            Комитетот за прават на детето го сочинуваа 18 независни експерти и истиот надгледува како државите членки ја спроведуваат Конвенцијата заедно со двата факултативни протоколи. Сите држави членки се обврзуваат да поднесуваат редовни извештаи за начинот на кој ги спроведуваат правата на детето. Комитетот го испитува секој извешатј и се концентрира на точките и препоракие за одредена држава членка во форма на заклучни согледувања. Комитетот исто така ги разгледува дополнителните извешати кои се бараат од државите членки дека ги имаат прифатено двата Факултативни протоколи.
 
            Сегашни членови на Комиетот се:
  Agnes Akosua Aidoo (Потпретседател, Ghana); Hadeel Al-Asmar (Syria); Luigi Citarella (Italy); Azza El Ashmawy (Egypt); Kamel Filali (Потпретседател, Algeria); Peter Guran (Slovakia); Maria Herczog (Hungary); Sanphasit Koompraphant (Thailand); Lothar Friedrich Krappmann (Известувач, Germany); Hatem Kotrane (Tunisia); Yanghee Lee (Chair, Republic of Korea); Marta Mauras Perez (Chile); Rosa Marнa Ortiz (Потпретседател, Paraguay); Awich Pollar (Uganda); Dainius Puras (Lithuania); Kamla Devi Varmah (Mauritius); Susana Villaran de la Puente (Peru); and Jean Zermatten (Vice-Chair, Switzerland).
 
<span>Резултати од гласањето </span><span>:</span>
Согласно членот 43 од Конвенцијата членовите на Комитетот ќе бидат избрани од државите членки од редовите на нивните државјани и ќе заседаваат во лично својство, тука се земаат предвид фер распределба на географско ниво, како и главните правни системи. Членовите ќе се избираат со тајно гласање за што е потребно присуство на две третини од дрѓавите членки
 
Првиот круг на гласање
 
Number of Ballots submitted: 182
Number of invalid ballots:2
Number of valid ballots:180
Required majority:91
Agnes Akosua Aidoo (Ghana) 102
Aseil Al-Shehail (Saudi Arabia) 111
Norah Amilcar Jean-Franзois ( Haiti) 85
Jorge Cardona Llorens (Spain) 95
Peter Onyekwere Ebigbo (Nigeria) 59
Ahmed Mohamed Omar El Mufti (Sudan) 32
Kamel Filali (Algeria) 83
Bernard Gastaud (Monaco) 100
Sharon Esther Geerlings-Headley (Suriname) 64
Maria Herczog (Hungary) 98
Hatem Kotrane ( Tunisia) 97
Gehad Madi (Egypt) 118
David Mangota (Zimbabwe) 31
Adolphe Minkoa She ( Cameroon) 66
Josepha Pumbulu Mbimi (Democratic Republic of the Congo) 28
Dainius Puras ( Lithuania) 87
Bakolalao Ramanandraibe (Madagascar) 71
Kirsten Sandberg (Norway) 110
Hiranthi Wijemanne (Sri Lanka) 97
Dragi Zmijanac (Former Yugoslav Republic of Macedonia) 33
 
Having received the highest number of votes and the required two-thirds majority, Agnes Akosua Aidoo (Ghana); Aseil Al-Shehail (Saudi Arabia); Jorge Cardona Llorens (Spain); Bernard Gastaud (Monaco); Maria Herczog (Hungary); Gehad Madi (Egypt); Hatem Kotrane (Tunisia); Kirsten Sandberg (Norway); and Hiranthi Wijemanne (Sri Lanka) were elected.
 
http://www.un.org/News/Press/docs//2010/hr5045.doc.htm

http://www.bettercarenetwork.org/ngogroup/infodetail.asp?ID=23181