Почетна » СЕРТИФИКАТ ISO 9001:2008 ЗА СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ НА МЕНАЏМНЕТ


ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА ВО СВЕТОТ МЕЃАШИ ГО ДОБИ СЕРТИФИКАТОТ ISO 9001:2008 ЗА СИСТЕМ ЗА КВАЛИТЕТ НА МЕНАЏМНЕТ

JUQS-Друштво за сертификција и надзор на системи на квалитет д.о.о.Плоштад Никола Пашич 3/В, Белград, Република СрбијаВрз основа на одлуката од записникот на заседанието на сертификационата комисија број З-29-02-14-216издаваСЕРТИФИKATРег.бр. Q-1297Со кој се потврдува дека системот за управување со квалитетот кој го воспоставила и го применува организацијатаПрва детска амбасада во светот Меѓаши-Република Македонија Ул. Коста Новаковиќ 22а, 1000 Скопје Република Македонија
е во согласност со стандардот за системи за управување со квалитетот ИСО 9001:2008и се однесува наместото наведено во Решението за сертификација R-Q-1297Обем на сертификација Застапување и заштитување на правата на децата преку промовирање квалитетна грижа за децата, квалитетно образование за децата, залагањеза одговорно родителство и почит кон детската личност без оглед на верска, етичка или каква било друга припадност, преку промовирање мировен активизам, негување на различностите и залагање за еднакви можностиза сите со помош на СОС телефон за деца и млади, бесплатна правна помошš и други активности во најдобар интерес на детето


Белград Овој сертификат важи до23.07.2014. година


Претседател на комисијата за сертификација Драган Бургунд22.07.2017. година

Директор Александар Ѓорѓевиќ

Валидноста на овој сеертификат може да се провери на интернет страната www.yuqs.org

 

Добивањето на ISO 9001:2008 сертификатот е активност во рамките на петтата компонента на ПРЕЦЕДЕ проектот, финансиран од ЕУ ИПА програмата. Главниот носител на проектот Партнерство за помирување преку ран детски развој и образование во Европа е граѓанската организација Помоч деци од Србија, но уште 4 други граѓански организации од Балканот и Европа се исто така партнери во проектот. Покрај Првата детска амбасада во светот Меѓаши-Република Македонија, партнери во овој проект се: Партнери за децата од Албанија, Балкански сончогледи од Косово, Центар за цивилни иницијативи од Хрватска и Рани Години од Северна Ирска, Велика Британија.