Почетна » Содржини на Ромски јазик » Raporti për punën e telefonit SOS për fëmijët dhe të rinjtë në periudhën nga muaji dhjetor 2018 deri në nëntor 2019